Sostenibilitat, circularitat i medi ambient​

 

Treballem per millorar la col·laboració multiagent per escalar projectes al conjunt del territori i evitar la duplicitat d’iniciatives.

Fomentar un marc normatiu favorable i visualitzar a l'administració com una aliada.

Facilitar la transparència i traçabilitat dels recursos

Impulsar la creació d'espais i infraestructures catalitzadores de l'economia circular a llarg termini.

Impulsar un canvi cultural multiagent i multiescala

Optimitzar l'eficiència en l'ús dels recursos del territori 

Promoure l’educació formal i informal en matèria de circularitat

Impulsar un reequilibri territorial i connectar l’espai urbà i l’espai rural

Projectes