Solucions de mobilitat intel·ligent

maig 11 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

En aquesta sessió es van oferir un recull d’experiències empresarials i institucionals que permeten copsar els avanços tecnològics i socials que s’estan produint en mobilitat sostenible.

Entenem la mobilitat intel·ligent com el conjunt d’accions que permeten minimitzar els efectes negatius dels desplaçaments en un entorn, fet que suposa considerar elements de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
 
Però defensar línies d’actuació en la línia d’assolir transports eficients i segurs que aportin qualitat de vida als ciutadans també comporta invertir en recerca i innovació relacionada, entre d’altres, amb els àmbits següents:
  • Producció de vehicles, avions i vaixells més nets, silenciosos i segurs
  • Desenvolupament d’equipaments, infraestructures i serveis intel·ligents
  • Desenvolupament de noves solucions de logística i transport de mercaderies
  • Sistemes d’anàlisi i prevenció de l’accidentalitat, i dispositius de control a bord
  • Urbanisme, obra civil i senyalètica
  • Ciències ambientals i ecologia
  • Polítiques públiques locals i regionals de sensibilització i educació ciutadana.

Ponents

Ignasi Bonet

Moderador de la sessió.

Director d'innovació de l'Ajuntament de Sant Cugat

Oriol Mas

Enginyer de SEAT

Antonio López

Investigador del Centre de Visió per Computador (CVC)