oct. 09 / 2020
12:00h
GoToMeeting

Denominem Smart Rural a les iniciatives d’articulació d’economies verdes circulars de caràcter local que pretenen re-impulsar la competitivitat al món rural, aportant múltiples beneficis de tipus econòmic, social, ambiental i d’equilibri territorial.

L’abandonament dels territoris rurals sol comportar una pèrdua de recursos alimentaris, energètics, fores-tals, paisatgístics i d’identitat cultural.

Denominem SmartRural a les iniciatives d’articulació d’economies verdes circulars de caràcter local que pretenen re-impulsar la competitivitat al món rural, aportant múltiples beneficis de tipus econòmic, social, ambiental i d’equilibri territorial.

Aquest concepte té com a eix conductor la sostenibili-tat i l’ús de les TIC, però també es connecta amb altres àrees de coneixement, com l’agricultura i la ramaderia; els aliments; el comerç i la logística; la generació de llocs de treball; la salut; l’educació; el risc d’incendis; l’aigua i energia, o la biodiversitat.

En temps de Covid19, l’establiment de relacions simbiòtiques i intel·ligents camp-ciutat pren més rellevància que mai. Aquest brunch d’innovació online va abordar les tendències i innovacions que s’apunten en aquest terreny, de la mà de ponents experts.

Ponents

Albert García Macian

Moderador de la sessió.

Responsable de Projectes europeus, desenvolupament econòmic i promoció de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Jaume Sió

Subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústria Agroalimentària de la Generalitat de Catalunya

Josep Espluga

Co-director del Postgrau dinamització local agroecològica de l'IGOP UAB

Gemma Safont

Gerent del Consorci de Gallecs

Xavier Montagut

President de Consum, xarxa solidària