maig 24 / 2019
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB
En aquest Brunch es va presentar un projecte col·laboratiu entre les empreses ABAC Therapeutics, Draconis Pharma i Isoquimenera per a l’avaluació in vivo de noves molècules amb activitat antibacteriana.
El flux mundial de persones, productes alimentaris, animals i plantes fa molt permeable la circulació de patògens per vies simultànies. La utilització massiva i indiscriminada d’antibiòtics per combatre’ls provoca el fenomen de la resistència microbiana als antibiòtics (RMA).
 
Segons el Banc Mundial la manca d’eficiència dels antibiòtics provoca que els pacients acaparin més recursos mèdics, disparant la despesa pública i impactant en l’economia (caiguda del PIB d’aproximadament el 2%), i a més a més incideix greument en les taxes de mortalitat de la població (es xifren 10 milions de morts l’any 2050).
 
L’evolució meteòrica de la genòmica, de la bioinformàtica i, en general, de la transferència i valorització de coneixement entre centres de recerca, hospitals i la indústria, representa un pas important per millorar les possibilitats de diagnòstic i tractament, amb impacte positiu en la salut, que des de la perspectiva One Health integra animals, humans i el medi ambient.

Ponents

Núria Martí Ras

Moderadora de la sessió.

Directora d’Innovació de Biocat

Lluís Gómez

Director Científic de Draconis Pharma

Toni Bermúdez

Test Facility Manager d’Isoquimen