Gestió intel·ligent de residus: Simbiosi industrial

jun 08 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

Durant la sessió es va presentar el cas de transferència entre l'empresa Distiller S.A. i el Centre Tecnològic BIO-GLS sobre tractament de residus i producció de biogàs.

La CE estima que cada ciutadà europeu consumeix 16 tones de materials a l’any, de les quals 6 són desaprofitades. Revisant el model lineal “extreure-produir-utilitzar-rebutjar” propi de la revolució industrial i els seus efectes nocius, creix l’interès pels models regeneratius, defensors de la reutilització, la reparació, la substitució, l’actualització, la durabilitat i la reducció d’ús de materials i d’energia.
 
La simbiosi industrial consisteix en identificar i materialitzar sinergies entre activitats industrials que minimitzen elements infrautilitzats o residuals, assolint beneficis econòmics i mediambientals. Centrarem aquest brunch en innovacions relacionades amb l’optimització de recursos materials (residus, subproductes) i d’energia (aigua, calor i fred, electricitat).
 
Els models circulars substitueixen les entrades materials i les externalitats negatives emprant tecnologies avançades en els cicles biològics i tècnics, però les tendències en aquest camp van més enllà del reciclatge, per integrar elements de producció, disseny, consum i, inclús, nous models de negoci. El salt del sistema lineal al sistema circular implica una transformació de les formes de produir, però també de la manera de consumir.
 

Ponents

Albert Puyuelo i Gomez

Director de Negoci de DISTILLER SA

Albert Bartroli Almera

Investigador Centre Tecnològic BIO-GLS de la UAB