Digitalització i explotació de dades al sector públic

set. 28 / 2018
Sala Polivalent del Parc de Recerca UAB

En aquesta sessió es va presentar el cas de transferència entre l’Ajuntament de Sant Feliu, el Centre de Visió per Computador (CVC) i el  Centre d’Estudis Demogràfics (CED) relatiu a la recuperació i difusió dels padrons històrics.

Les administracions públiques gestionen moltes dades, que treballen per tenir ben identificades i supervisades, assegurant l’acompliment de les funcions de servei públic que li són pròpies, tot respectant la normativa vigent sobre privacitat, confidencialitat, seguretat, transparència, accés i reutilització de dades.
 
Però les administracions també treballen, cada vegada més, per gestionar aquestes dades adequadament i de forma sostenible amb l’objectiu d’afegir-hi valor i transformar-les en actius reals per la ciutadania i per les pròpies corporacions. Els darrers anys les organitzacions públiques ha anat assumint la visió que la informació és un bé d’interès comú, així com un valor estratègic que les situa en una posició de privilegi.
 
Gestionar aquests recursos d’informació de forma sistemàtica i intel·ligent no és sempre fàcil. Això implica, entre d’altres tasques tècniques, definir procediments d’avaluació i selecció de dades; planificar transferències a repositoris analítics; verificar repositoris segurs; aplicar vocabularis i estàndards controlats, així com llicències d’ús clares. També suposa prendre noves mesures organitzatives, definint protocols generals i específics, així com informar la ciutadania sobre l’existència de fonts i sobre els seus drets d’ús.
 

Ponents

Pere Garcia

Moderador de la sessió.

Investigador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA CSIC)

María de la Luz Retuerta

Arxivera de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Joana Maria Pujadas Mora

Investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Alicia Fornes Bisquerra

Investigadora del Centre de Visió per Computador (CVC)