jul. 01 / 2020
12:00h
GoToWebinar

En l’era del Cloud, dels dispositius connectats i de la generació massiva de dades, els delinqüents digitals poden explotar les vulnerabilitats de les organitzacions per manipular infraestructures informàtiques i robar dades, amb nocius efectes econòmics i reputacionals.

El terme “ciberseguretat” fa referència al conjunt de processos i tecnologies útils per protegir d’atacs les dades i els sistemes connectats a internet, garantint així la de la informació. Per enfrontar les persistents amenaces seran claus, entre d’altres aspectes, la convergència tecnològica i la computaciócontextual

Aquest brunch va aportar una visió de tendències i innovacions en aquest terreny, i les debatrà amb experts d’empresa i universitaris

Ponents

Juan Caubet

Moderador de la sessió.

Director de la Unitat d’IT Security d'Eurecat

Eduardo di Monte

CEO d'OYLO Trust Engineering

José Valiente

Director del Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI)

Jaume Abella

Professor de Telemàtica i Ciberseguretat a La Salle-URL

Carles Flamerich

CEO de Light Eyes